בתיה לנצט

30.04.1957
שחקנית
בתיה לנצט
צילום : "לא ידוע"