דוגמנית

28.05.1957
דוגמניות
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"