עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)

18.06.1957
מלכת היופי לשנת 1957
עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)
צילום : "חיים פין"