שרה אלימור

02.07.1957
סגנית מלכת היופי לשנת 1957
שרה אלימור
צילום : "לא ידוע"