עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)

09.07.1957
מלכת היופי לשנת 1957 ממריאה לתחרות מיס תבל
עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)
צילום : "לא ידוע"