עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)

23.07.1957
מלכת היופי לשנת 1957
עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)
צילום : "פוטואיקון"