אימה סומאק

30.07.1957
זמרת פרואנית
אימה סומאק
צילום : "לא ידוע"