גלדיס זנדר

06.08.1957
מיס תבל לשנת 1957
גלדיס זנדר
צילום : "לא ידוע"