בלה מזור, נערות שומרות

25.02.1948
בצילום בראש העמוד: "אנו גאות לעמוד שכם אחד עם הגברים במלחמת קיומנו!". מימין: נערות שומרות על צינור המים. משמאל: נערות בעמדות מגן. דמות השבוע: בלה מזור, עולה חדשה, מייסדת ויו"ר הקואופרציה הציונית לענייני ילדים ונוער בפולין. הזוכה בתחרות הצילומים: אמנון הדרי
בלה מזור, נערות שומרות
צילום : "מ. הרשמן"