עטרה ברזלי (קורינה ברזלי) וליאונה גייג' אניס

13.08.1957
מלכת היופי לשנת 1957 יחד עם מיס אמריקה
עטרה ברזלי (קורינה ברזלי) וליאונה גייג' אניס
צילום : "לא ידוע"