אניטה אקברג

27.08.1957
מיס שבדיה, שחקנית
אניטה אקברג
צילום : "לא ידוע"