ברברה לאפין

01.10.1957
שחיינית שהשתתפה במכבייה
ברברה לאפין
צילום : "לא ידוע"