שרה אלימור

08.10.1957
סגנית מלכת היופי לשנת 1957
שרה אלימור
צילום : "לא ידוע"