מריטה לינדהאל

29.10.1957
מיס עולם לשנת 1957
מריטה לינדהאל
צילום : "לא ידוע"