בריג'יט בארדו

19.11.1957
דוגמנית ושחקנית צרפתייה
בריג'יט בארדו
צילום : "לא ידוע"