שרה אלימור

03.12.1957
דוגמנית
שרה אלימור
צילום : "חיים פין"