נערה אלמונית

24.12.1957
צולמה שותה קפה ליד אחד מבתי הקפה בתל אביב
נערה אלמונית
צילום : "ארתור ברגר"