עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)

14.01.1958
מלכת היופי לשנת 1957 ביום חתונתה
עטרה ברזלי (קורינה ברזלי)
צילום : "לא ידוע"