יפה רייך

21.01.1958
סגנית שנייה של מלכת היופי לשנת 1958
יפה רייך
צילום : "חיים פין"