נעמי בראל

28.01.1958
אשתו של הצייר בר-אל
נעמי בראל
צילום : "לא ידוע"