דוגמנית

18.02.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "ארתור ברגר"