אילה זבצקה

25.02.1958
דיילת/חיילת
אילה זבצקה
צילום : "ארתור ברגר"