שרה אלימור

04.03.1958
דוגמנית
שרה אלימור
צילום : "חיים פין"