קרול ברברה

11.03.1958
דוגמנית
קרול ברברה
צילום : "חיים פין"