דוגמנית

01.04.1958
עם האופנה לאביב
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"