אילנה קאופמן

06.05.1958
רקדנית בת 15
אילנה קאופמן
צילום : "חיים פין"