דוגמנית

13.05.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"