רחל שפריר

03.06.1958
מלכת העשור לשנת 1958
רחל שפריר
צילום : "ארתור ברגר"