מרים הדר

10.06.1958
מלכת היופי לשנת 1958
מרים הדר
צילום : "חיים פין"