דוגמנית

24.06.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חיים פין"