מרים הדר

15.07.1958
מלכת היופי לשנת 1958
מרים הדר
צילום : "לא ידוע"