דוגמנית

22.07.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"