מועמדות לתחרות מיס תבל

05.08.1958
מועמדות לתחרות מיס תבל
מועמדות לתחרות מיס תבל
צילום : "לא ידוע"