רחל שפריר

12.08.1958
מלכת העשור לשנת 1958
רחל שפריר
צילום : "חיים פין"