לוז מארינה

19.08.1958
מיס תבל לשנת 1958
לוז מארינה
צילום : "לא ידוע"