לאה לי-אור

09.09.1958
דוגמנית
לאה לי-אור
צילום : "חיים פין"