רחל שפריר

07.10.1958
מלכת העשור לשנת 1958, רגע לפני שהיא יוצאת לייצג אותנו בתחרות "מיס עולם"
רחל שפריר
צילום : "חיים פין"