דוגמנית

21.10.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"