מוניקה

28.10.1958
דוגמנית צרפתייה
מוניקה
צילום : "לא ידוע"