שפרה הולנדר

04.11.1958
דיילת קרקע
שפרה הולנדר
צילום : "ארתור ברגר"