אגנס לורנט

11.11.1958
שחקנית צרפתייה
אגנס לורנט
צילום : "לא ידוע"