דוגמנית

26.11.1958
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"