מישל

09.12.1958
דוגמנית צרפתייה
מישל
צילום : "לא ידוע"