חזנה סקפינו

30.12.1958
חזנה סקפינו
צילום : "לא ידוע"