אילנה שני

06.01.1959
חביבת הקהל בתחרות מלכת היופי
אילנה שני
צילום : "חיים פין"