נעמי קלוגר

13.01.1959
דוגמנית
נעמי קלוגר
צילום : "לא ידוע"