אסתר גובורקובסקי

21.04.1948
דמות השבוע: ד"ר אסתר גובורקובסקי, החברה היחידה בעיריית תל אביב, רופאה, מייסדת תחנות ההצלה בשפת הים ופעילה ב"בית התה לנצרכים" של בנות ברית. הזוכים בתחרות הצילום, שלב הגמר השנתי ("מפסח תש"ז עד פסח תש"ח"): שמשון כאשי, רותי לצטר, דפנה טנא.
אסתר גובורקובסקי
צילום : "לא ידוע"