נורית רונאי

24.02.1959
דוגמנית
נורית רונאי
צילום : "חיים פין"