דאון אדמס

07.03.1959
שחקנית
דאון אדמס
צילום : "לא ידוע"