דוגמנית צרפתייה

10.03.1959
דוגמנית צרפתייה
צילום : "לא ידוע"